ขนาดมาตรฐาน

ขนาดโต๊ะและพื้นที่ตั้งโต๊ะ

ขนาดโต๊ะและพื้นที่ตั้งโต๊ะ

โต๊ะพูลของเรา เป็นโต๊ะพูลมาตรฐาน 7 ฟุต ขนาด กว้าง 118 cm x ยาว 213 cm x สูง 81 cm น้ำหนัก 140 kg

table-scale

พื้นที่สำหรับ ตั้งโต๊ะ

โดยทั่วไปแล้ว ควรจะมีพื้นที่ห้องขนาดประมาณ กว้าง 3.75 m x ยาว 4.75 m (สำหรับเล่นพูล)

Scroll to Top
Scroll to Top